Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

AM-BW
Panasonic SZ10 Program BW -1.5EV

Ασπρόμαυρο, ή μαυρόασπρο;

Η ασπρόμαυρη φωτογραφία, είναι καθόλα τα άλλα φωτογραφία που έχει όμως υποστεί αφαίρεση της πληροφορίας του χρώματος.
Είναι επομένως πολύ περισσότερο αφαιρετική από την έγχρωμη και ως τούτου είναι πολύ ποιο κοντά στο νόημα, τον ορισμό και την αναζήτηση της δημιουργίας, της τέχνης και της καλλιτεχνικής - δημιουργικής φωτογραφίας